Remont salonu

Remont salonu

Zrozumienie od stanu ukÅ'adu nerwowego

W Å›wiecie leków zostaÅ'o dobrze znane od wielu lat, że wszystkie choroby można podzielić na dwie kategorie: A w stan dziaÅ'ania i / lub stanu na aktywność.

Tradycyjne podejÅ›cie medycynie byÅ'o opracowanie leków, które rozpoczÄ™te albo skok (stymulowane) lub spowolnione (depresji) system, aby próbować normalnÄ… równowagÄ™ (homeostazÄ™).teczki męskie Takie podejÅ›cie medyczne jest nadal praktykowane dzisiaj. Musimy wziąć pod uwagÄ™, że jeÅ›li choroba jest wynikiem ponad lub pod pobudzenia, i wierzÄ™, że tak jest, to "dobry stan zdrowia" musi być wyważone paÅ'stwa.

PaÅ'stwowa Balanced

Zrównoważona wyniki paÅ'stwowe w dobrym zdrowiu. W tym stanie równowagi osoba musiaÅ'aby: obecna Å›wiadomość czasu, dobrÄ… zdolność odzyskiwania, wysokÄ… energiÄ™, kilka objawów i odporność na zakażenia, pozytywne nastawienie psychiczne, sprawność umysÅ'owÄ… i doskonaÅ'e zdrowie. Ta osoba wyglÄ…da mÅ'odziej niż jego / jej lat i pozostaje aktywny i żywy. Możemy zmierzyć życiowych tego stanu przez dziaÅ'anie normalnych fizjologicznych reakcji ciaÅ'a. Pomiary te obejmujÄ… tÄ™tno, czÄ™stość oddechów, temperatury strony, aktywność fal mózgu, a zmienność rytmu serca (proporcje pomiÄ™dzy rytmem serca i rytm oddechowy i nawilżenia skóry).

Więc co, jeśli to nie jest normalne?

Oznacza to, że system pracuje w stanie dis-Å'atwoÅ›ciÄ…. To nie może dogadać siÄ™ ze wszystkimi dziaÅ'aniami i naprężeÅ' w swoim życiu bez zużywania wiÄ™kszej iloÅ›ci energii niż normalnie. System jest teraz z równowagi lub podkreÅ›liÅ'. IstniejÄ… cztery stany nierównowagi. Te stany sÄ… nadmiernie pobudzone, niedostatecznie pobudzone, niestabilne i wyczerpany.

Nadmierne Aroused State

Ten stan ma wymagania wysokiej energii. Jest najczÄ™stszÄ… systemów niezrównoważonych w wyniku stresujÄ…cego życia czasów. Gdy stres siÄ™ przedÅ'uża, reakcje organizmu pobyt w wysokiego poziomu alertu dÅ'użej niż zostaÅ'y one zaprojektowane tak, aby, co powoduje uszkodzenie systemu.
http://zid.pl/
- autor artykuÅ'u