Ile zarabia się robiąc remonty

Ile zarabia się robiąc remonty

Ile zarabia się robiąc remonty

Rzeczy, których należy unikać podczas robienia Alkoholizm Medicine Zapobieganie. Ile zarabia się robiąc remonty.

Przede wszystkim, nie należy pić alkoholu podczas leczenia Antabuse. Objawy takie jak niskie ciśnienie krwi, przyspieszonym biciem serca, nudności, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, pragnienie, i może wystąpić, gdy alkohol jest wchłaniany w trakcie terapii Antabuse.

Nie należy przyjmować Antabuse przez co najmniej 12 godzin po wypiciu alkoholu. Należy pamiętać, że mogą wystąpić reakcje wciąż od picia alkoholu przez kilka tygodni po zaprzestaniu http://najlepszeubezpieczenie.com.pl/oc-direct/ leczenia Antabuse.

Należy uważać na zawartość alkoholu w drugiej wspólnej produkcji, takie jak kaszel i zimnych leków i produktów spożywczych. Alkohol w tym produkty mogą również stykać się z Antabuse i spowodować reakcję.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu pigułek Antabuse przed podjęciem jakichkolwiek antybiotyków lub przed mającą operacji.

Nie są w kontakcie dotykowej lub wdychać oparów produktów, które mogą zawierać alkohol. Rzeczy takie jak rozcieńczalniki do farb, lakierów, rozpuszczalników, plam i innych, może wywołać reakcję z Antabuse. Należy pamiętać przy stosowaniu lub przy użyciu innych produktów, które mogą zawierać zawartość alkoholu, w tym woda kolońska, perfumy, środki antyseptyczne, po goleniu, płyny do płukania ust, itd zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartości alkoholu w określonym produkcie.

Przed podjęciem pigułki Antabuse, należy poinformować lekarza, jeśli jesteś na którykolwiek z następujących leków:

- Izoniazyd (lub Nydrazid)

- MAO (inhibitory monoaminooksydazy), jak izokarboksazyd (Marplan), tranylcypromina (Parnate) lub fenelzyną (Nardil)

- Benzodiazepiny, takie jak diazepam (Valium), chlordiazepoksyd (Librium) temazepam (Restoril), alprazolam (Xanax), triazolam (Halcion) klorazepat (Tranxene), etc.

- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak nortryptylina (Pamelor), amitryptylina (Elavil), doksepina (Sinequan), imipramina (Tofranil), etc.

- Ponadto, należy unikać następujących leków: warfaryny (Coumadin), teofilina (Theo-Dur), fenytoina (Dilantin), litowe (Lithobid, Eskalith i inne), metronidazol (Flagyl)

Inne leki mogą również wchodzić w interakcje z Antabuse. Porozmawiaj o tym z lekarzem i farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania przepisanych leków lub inne leki, takie jak witaminy, minerały i produktów ziołowych.