Jak znalezc dobra ekipe remontowa

Jak znalezc dobra ekipe remontowa

Radon okazaÅ' siÄ™ powodować raka pÅ'uc. Osoby, które palÄ… i spÄ™dzajÄ… dużo czasu w pomieszczeniach zamkniÄ™tych sÄ… szczególnie zagrożone. EPA ma broszurÄ™ "Poradnik Obywatelski do Radon" Jest on dostÄ™pny w trybie online lub w lokalnym biurze EPA.

Kolejny bezbarwny i bezwonny gaz, który stanowi zagrożenie dla zdrowia jest tlenek wÄ™gla.zapraski metalowe do tworzyw Tlenek wÄ™gla jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych na urzÄ…dzeniu lub systemie grzewczym. To również może pochodzić z ukÅ'adu wydechowego samochodu. Kilka lat temu w Charlotte, cztery osoby zginÄ™Å'y, gdy ktoÅ› zostawiÅ' ich prowadzenia samochodu w garażu kamienicy. Garaże byÅ'y pod jednostek. Najwyraźniej ktoÅ› wyciÄ…gnÄ…Å' w ich garażu i zapomnieć wÅ'Ä…czyć swój samochód off. ZabiÅ' cztery osoby. Potem Charlotte sprawiÅ'y, że prawo mieć detektor tlenku wÄ™gla, jeÅ›li masz jakiekolwiek urzÄ…dzenia gazowego spalania. Kiedy te urzÄ…dzenia sÄ… wentylowane wÅ'aÅ›ciwie nie jest problemem. Gdy niewÅ'aÅ›ciwe wentylacyjnych i urzÄ…dzeÅ' dziaÅ'a wadliwie i pozwolenia dużych iloÅ›ci CO ma zostać wydany w strukturze, to stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Jej efekt jest potÄ™gowany przez fakt, że CO jest tak trudne do wykrycia. CO jest szybko wchÅ'aniany przez organizm hamujÄ…cym zdolność krwi do przenoszenia tlenu. To powoduje zawroty gÅ'owy i nudnoÅ›ci. Ponad 200 zgonów wystÄ…pić z CO zatrucia każdego roku. Detektory tlenku wÄ™gla sÄ… dostÄ™pne, a ich stosowanie jest obowiÄ…zkowe w niektórych obszarach.

Zanieczyszczenie wód gruntowych jest problemem w niektórych obszarach. Woda gruntowa jest woda, która istnieje pod powierzchniÄ… ziemi. Wszelkie zanieczyszczenia wód gruntowych może zagrozić dopÅ'yw czystej, czystÄ… wodÄ… przez prywatnych studni i wodociÄ…gów publicznych. JeÅ›li woda zostanie zanieczyszczona, naturalne filtrowanie Ziemi może nie być wystarczajÄ…ce, aby zapewnić dostÄ™pność czystej wody.

- autor artykuÅ'u