Jak odnowic lazienke

Jak odnowic lazienke Tylko obecność azbestu niekoniecznie jest zagrożeniem Heath. Azbest jest szkodliwy, gdy tylko zostanie zakÅ'ócony lub narażony powodujÄ…c, że stajÄ… siÄ™ w powietrzu. Zdarza siÄ™ to czÄ™sto w trakcie remontu. Azbest jest bardzo krucha. Z upÅ'ywem czasu rozkÅ'ada siÄ™ Å'atwo w maleÅ'kim fragmentem i czÄ…stek. Kiedy te czÄ…stki siÄ™ w powietrzu, stanowiÄ… one zagrożenie dla ludzi. Azbest jest kosztowne do usuniÄ™cia, ponieważ proces wymaga paÅ'stwowych licencjonowanych techników i specjalnie uszczelnionych Å›rodowisk. Samo usuniÄ™cie może być niebezpieczne. NiewÅ'aÅ›ciwe usuwanie może ponadto zanieczyszczenie powietrza wewnÄ…trz budynku. Odpady generowane powinny być utylizowane w licencjonowanym zakÅ'adzie. To dodatkowo zwiÄ™ksza koszty usuwania. AlternatywnÄ… metodÄ… kontroli, które mogÄ… być korzystne jest hermetyzacja. Enkapsulacja jest uszczelnienie przy rozpadajÄ…cej siÄ™ azbest. WiÄ™cej informacji na temat zagadnieÅ' zwiÄ…zanych z azbestem jest dostÄ™pny z EPA (telefon: 1-202-554-1404). EPA ma liczne publikacje, które dostarczajÄ… informacji na temat azbestu.

farby na bazie oÅ'owiu zostaÅ'a wykorzystana na domach wybudowanych przed 1978 r farby na bazie oÅ'owiu może być na każdej powierzchni wewnÄ™trznej lub zewnÄ™trznej. Jest to szczególnie powszechne na drzwi, okien i innych wyrobów drewnianych. OkoÅ'o 75% wszystkich prywatnych domach wybudowanych przed 1978 doprowadziÅ'y prezent. To jest okoÅ'o 57 milionów gospodarstw domowych. Crawling dzieci mogÄ… Å'ykać kurz oÅ'owiu z rÄ…k. Może również być spożywana w wodzie z rur oÅ'owianych lub oÅ'owiu stopu lutowniczego. Podwyższony poziom oÅ'owiu we krwi może spowodować poważne uszkodzenia mózgu, nerek, ukÅ'adu nerwowego i czerwonych krwinek. StopieÅ' szkodliwoÅ›ci wiąże siÄ™ z iloÅ›ciÄ… naÅ›wietlania i wieku, w którym osoba narażona. Obecnie brak jest prawo federalne, które wymaga domów, aby sprawdzić obecność farby na bazie oÅ'owiu.

- autor artykuÅ'u