Jak samodzielnie wykonac remont

Jak samodzielnie wykonac remont

Zmiana Carpet schodach do drewna - Czy przebudowy lub reface

Dywanem schody sÄ… wprosté, LiÅ›ciaste schody sÄ… do zrobienia, ale jest to możliwe, aby zastÄ…pić dywan na schodach z drewna, nie niszczÄ…c dom, mieszka pod baÅ'agan budowie caÅ'ymi miesiÄ…cami lub sprzedaje swoje jedyne dziecko do banku? OczywiÅ›cie, tak dÅ'ugo, jak można odpowiedzieć twierdzÄ…co na dwa pytania!

Łzawienie dom poza przerobić twoje schody po prostu nie ma sensu. Poza tym, aby zbudować standardowy zestaw schodów liÅ›ciastych pewnie kosztuje cztery razy wiÄ™cej, że przy istniejÄ…cych schodów i zmieniajÄ…c schodach dywan kroki liÅ›ciastych, u gatunku drewna komplement równowagÄ™ domu zdobienia. Nie jest niczym niezwykÅ'ym, aby zaoszczÄ™dzić tysiÄ…ce dolarów. WiÄ™c co trzeba odpowiedzieć w pierwszej kolejnoÅ›ci?

Pytanie numer jeden: Czy istniejÄ…ce schody noÅ›ne? Innymi sÅ'owy, jeÅ›li miaÅ'bym usunąć dywan i dodać kilka (lub wiele) Å›rub do istniejÄ…cej struktury spotykali istniejÄ…cy kod budynku, a nie piszczÄ… w codziennym użyciu. JeÅ›li tak nie jest, to zrezygnować i zacząć od zera, zanim tracić wiÄ™cej pieniÄ™dzy!

Pytanie numer dwa: Czy jesteÅ› zadowolony z ogólnego ukÅ'adu swoje kroki? SÄ… odpowiedniej wielkoÅ›ci, wystarczajÄ…co roÅ›nie na każdym kroku pewnoÅ›ci i oferuje wystarczajÄ…cÄ… gÅ'Ä™bokość, aby wygodnie posadzić swoje stopy? Wiele do-it-yourselfer, a nawet tych, w handlu, majÄ… kÅ'opoty z matematyki stosowanej w konstruowaniu kroki. CzÄ™sto myÅ›lÄ™, że kiedy dojdziesz do punktu chcÄ…c wymienić dywan na schodach z drewna, które można również grać z ogólnym ukÅ'adzie dodajÄ…c szerokość do istniejÄ…cego zestawu bieżników. MyÅ›lÄ…, że jeÅ›li budować przód schodów pod zwisu to da im dÅ'uższÄ… metÄ™. ZapominajÄ…, że jeÅ›li robisz to na każdym kroku to niby anuluje siÄ™ wzajemnie, dziÄ™ki czemu ukÅ'ad musi być do zaakceptowania, jak jest.

Tak więc, jeśli jesteś zadowolony ze swojego istniejącego "powstaniu i przebiegu", to jesteś w idealnym stanie odzyskać te schody.
http://www.tulejowanie.jackmotors.pl
- autor artykuÅ'u