Ile zarabia sie robiac remonty

Ile zarabia sie robiac remonty

Rzeczy, których należy unikać podczas robienia Alkoholizm Medicine Zapobieganie

Przede wszystkim, nie należy pić alkoholu podczas leczenia Antabuse. Objawy takie jak niskie ciÅ›nienie krwi, przyspieszonym biciem serca, nudnoÅ›ci, uderzenia gorÄ…ca, ból w klatce piersiowej, zawroty gÅ'owy, pragnienie, i może wystÄ…pić, gdy alkohol jest wchÅ'aniany w trakcie terapii Antabuse.

kancelaria adwokacka gdańsk | adwokat rozwody gdańsk

Nie należy przyjmować Antabuse przez co najmniej 12 godzin po wypiciu alkoholu. Należy pamiętać, że mogą wystąpić reakcje wciąż od najlepszeubezpieczenie.com.pl/porownanie-oc-ac/ picia alkoholu przez kilka tygodni po zaprzestaniu leczenia Antabuse.

Należy uważać na zawartość alkoholu w drugiej wspólnej produkcji, takie jak kaszel i zimnych leków i produktów spożywczych. Alkohol w tym produkty mogą również stykać się z Antabuse i spowodować reakcję.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu piguÅ'ek Antabuse przed podjÄ™ciem jakichkolwiek antybiotyków lub przed majÄ…cÄ… operacji.

Nie sÄ… w kontakcie dotykowej lub wdychać oparów produktów, które mogÄ… zawierać alkohol. Rzeczy takie jak rozcieÅ'czalniki do farb, lakierów, rozpuszczalników, plam i innych, może wywoÅ'ać reakcjÄ™ z Antabuse. Należy pamiÄ™tać przy stosowaniu lub przy użyciu innych produktów, które mogÄ… zawierać zawartość alkoholu, w tym woda koloÅ'ska, perfumy, Å›rodki antyseptyczne, po goleniu, pÅ'yny do pÅ'ukania ust, itd zwrócić siÄ™ do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek pytaÅ' dotyczÄ…cych zawartoÅ›ci alkoholu w okreÅ›lonym produkcie.

Przed podjÄ™ciem piguÅ'ki Antabuse, należy poinformować lekarza, jeÅ›li jesteÅ› na którykolwiek z nastÄ™pujÄ…cych leków:

- Izoniazyd (lub Nydrazid)

- MAO (inhibitory monoaminooksydazy), jak izokarboksazyd (Marplan), tranylcypromina (Parnate) lub fenelzynÄ… (Nardil)

- Benzodiazepiny, takie jak diazepam (Valium), chlordiazepoksyd (Librium) temazepam (Restoril), alprazolam (Xanax), triazolam (Halcion) klorazepat (Tranxene), etc.

- Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak nortryptylina (Pamelor), amitryptylina (Elavil), doksepina (Sinequan), imipramina (Tofranil), etc.

- Ponadto, należy unikać następujących leków: warfaryny (Coumadin), teofilina (Theo-Dur), fenytoina (Dilantin), litowe (Lithobid, Eskalith i inne), metronidazol (Flagyl)

Inne leki mogÄ… również wchodzić w interakcje z Antabuse. Porozmawiaj o tym z lekarzem i farmaceutÄ… przed rozpoczÄ™ciem przyjmowania przepisanych leków lub inne leki, takie jak witaminy, mineraÅ'y i produktów zioÅ'owych.

bratbud.szczecin.pl
- autor artykuÅ'u