Ekipa remontowa

Ekipa remontowa

Gruntowa może zostać zanieczyszczony na kilka sposobów. Jest odpÅ'yw ze skÅ'adowisk odpadów, nieszczelne podziemne zbiorniki i pestycydy i herbicydy sÄ… zazwyczaj kilka źródeÅ'.

Istnieje kilka zagrożeÅ' należy rozważyć i testy dla we wÅ'asnych domach lub w jednym biorÄ… pod uwagÄ™ kupno. Niektóre z tych zagrożeÅ', obejmujÄ…, ale nie sÄ… ograniczone do radon, azbest, farby na bazie oÅ'owiu, tlenek wÄ™gla i wód gruntowych.adwokatsprawykarne.pl Koszty badaÅ' tych zagrożeÅ' sÄ… stosunkowo maÅ'e. Koszt jest szczególnie maÅ'a w porównaniu z kosztem obecnoÅ›ci zagrożenia Å›rodowiska, że ??nie wiem istnieje.

Aby uzyskać wiÄ™cej informacji na temat zagrożeÅ' dla Å›rodowiska w caÅ'ym domu, prosimy o kontakt z Preston Sandlin na www.homeinspectioncarolina.com.

Preston Sandlin jest inspektor do domu i inwestor nieruchomoÅ›ci w Charlotte NC. ZostaÅ' przeprowadzania inspekcji domu i zakup nieruchomoÅ›ci w Charlotte NC od ponad 11 lat. Jest czÅ'onkiem Stowarzyszenia North Carolina inspektor domu, The Charlotte Regionalnego Stowarzyszenia Realtors i BBB.

http://www.plandeki.eu/plandeki
- autor artykuÅ'u