Ile kosztuje remont

Ile kosztuje remont

NakrÄ™cić 36 "X1 1/2" MDO do krawÄ™dzi "X4" 36 MDO pod kÄ…tem 90 stopni, aby utworzyć wargÄ™ prowadzÄ…cÄ…. Attach to montaż do listew noÅ›nych wózka za pomocÄ… Å›rub. Aby przeciwnÄ… stronÄ™ przewodnika, wkrÄ™cić "X2" MDO na drugÄ… stronÄ™ wózka 36. ostrze piÅ'y powinna przejść przez szczelinÄ™, jak wynika krawÄ™dź prowadzÄ…cÄ…, ale być może trzeba dostosować szerokość szczeliny dla danego piÅ'y justynaczowicka.pl - sesja ciążowa krakow.

Etap 10

Teraz, z piÅ'y z krawÄ™dziÄ… prowadzÄ…cÄ… oraz Å'opatki w szczelinie, mocować przeciwlegÅ'Ä… krawÄ™dź utrzymać piÅ'y prosto, gdyż przechodzi przez wózka poprzez wkrÄ™cenie na 36 "X1" paska MDO po przeciwnej stronie.

Krok 11

Przerzuć ten wózek na dóÅ' i mierzyć 7 cali od górnej krawÄ™dzi. Zaznaczyć punkt Å›rodkowy szerokość w tym miejscu i wywiercić "otwór na koÅ'ek 1/2.

Krok 12

Zdejmowanie górnej części wózka, umieÅ›cić bazÄ™ pod stóÅ' i dotknij "koÅ'ek 1/2 zarówno przez stóÅ' i przewozu, nie pozwalajÄ…c, aby koÅ'ki wystajÄ… obok bloków karetki. NastÄ™pnie zaÅ'óż górnÄ… część przewozu ,

Krok 13

PrzesuÅ' ramiÄ™ karetki tak daleko w prawo, jak to możliwe. Umieszczenie kwadratu prÄ™dkoÅ›ci pomiÄ™dzy ramieniem a ogrodzeniem pod kÄ…tem 45 stopni, wywiercić otwór 1/4 "przez górny blat montażu i zabezpieczyć ramiÄ™ ze Å›rubÄ… karetki. Zrób to samo na 90 stopni i 45- stopieÅ' lewy kÄ…t, aby powtarzajÄ…ce cięć kÄ…towych.

Twoja pilarka tarczowa stóÅ' jest gotowy do użycia. Umieszczenie drewna przeznaczonego do ciÄ™cia w stosunku do ogrodzenia. Line up ramienia do kÄ…ta, który chcesz. UmieÅ›cić piÅ'Ä™ tarczowÄ… w grupie prowadzÄ…cej z kompletem gÅ'Ä™bokoÅ›ci tak, że bÄ™dzie tylko pociÄ™te 1/8 "do tabeli. Aby dokonać ciÄ™cia. Można teraz dokonać dokÅ'adnych cięć pod kÄ…tem od czasu do czasu ze swoim okrÄ…gÅ'ym stole piÅ'y.

jakie ubezpieczenie samochodu wybrać
- autor artykuÅ'u